Ravensburg Razorbacks

 

 

Jahr Liga Platz Punkte sonstiges
2019 2 GFL 2 Süd 1. 20:4  
2018 2 GFL 2 Süd 1. 23:5  
2017 2 GFL 2 Süd 2. 17:7  
2016 2 GFL 2 Süd 5. 12:16  
2015 3 Regionalliga Mitte 1. 20:0  
2014 2 GFL 2 Süd 6. 10:18  
2013 2 GFL 2 Süd 4. 17:11  
2012 3 Regionalliga Mitte 1. 18:2  
2011 3 Regionalliga Mitte 5. 8:12  
2010 3 Regionalliga Mitte 6. 10:10  
2009 4 Oberliga Baden Württemberg 1. 18:2  
2008 4 Oberliga Baden Württemberg 3. 16:8  
2007 5 Verbandsliga Baden Württemberg 1. 16:0  
2006 4 Oberliga Baden Württemberg 6. 2:18  
2005 4 Oberliga Baden Württemberg 5. 0:16  
2004 4 Oberliga Baden Württemberg 3. 12:8  
2003 4 Oberliga Baden Württemberg B 3. 12:8  
2002 4 Oberliga Baden Württemberg B 3. 13:7  
2001 4 Oberliga Baden Württemberg 4. 7:13  
2000 4 Oberliga Baden Württemberg 2. 13:7  
1999 5 Verbandsliga Baden Württemberg 1. 14:2  
1997 6 Landesliga Baden Württemberg B 4. 0:12  
1996 4 Oberliga Baden Württemberg      
1995 5 Verbandsliga Baden Württemberg 1. 18:2  
1994 4 Verbandsliga Baden Württemberg A 3. 6:6  
1993 3 Regionalliga Baden Württemberg 5. 2:14  
1992 4 Verbandsliga Baden Württemberg 1. 9:3  
1991 4 Verbandsliga Baden Württemberg 3. 5:7  
1990 3 Verbandsliga Baden Württemberg      
1989 3 Verbandsliga Baden Württemberg B 4. 2:10  
1988 4 Aufbauliga Baden Württemberg