2. Liga 2006

Nord Hurricanes Rebels Longhorns Eagles Cougars Cardinals Jets
Kiel Baltic H.   21:7 51:14 35:0 34:6 15:8 49:0
Berlin Rebels n.a.   2:30 0:19 14:13 28:6 7:20
Langenfeld L. 14:27 21:7   27:28 25:13 14:14 0:26
Hamburg E. 47:41 6:6 17:12   16:6 13:6 46:7
Lübeck Coug. 0:42 6:7 28:0 29:36   29:6 18:27
Assindia Cardinals 0:38 13:22 17:21 10:28 28:7   8:17
Troisdorf Jets 0:33 12:7 0:26 10:28 7:19 14:6  

 

Süd Wildcats Knights Phantoms Hornets Longhorns Ants Hawks Hanfrieds
Kirchdorf W.   14:13 6:26 26:22 16:14 0:14 21:28 42:20
Franken Knights 17:0   25:34 50:8 21:22 20:13 14:21 47:16
Wiesbaden Ph. 7:14 21:14   45:15 23:18 35:0 24:14 55:7
Hanau Hornets 14:29 14:39 6:22   0:36 28:6 15:28 16:10
Weinheim L. 27:14 6:0 28:14 64:7   49:0 41:0 72:0
Königsbrunn A. 3:31 7:26 0:43 22:23 15:27   0:27 27:0
Plattling B. H. 26:21 18:37 20:21 45:20 8:49 25:0   60:21
Jena Hanfrieds 17:24 6:28 0:15 7:16 7:58 14:28 12:43  

Tabellen

 

Nord

     
1. Kiel Baltic Hurricanes 11 20:2 386:99
2. Hamburg Eagles 12 21:3 284:189
3. Troisdorf Jets 12 12:12 140:247
4. Langenfeld Longhorns 12 11:13 204:230
5. Berlin Rebels 11 9:13 107:167
6. Lübeck Cougars 12 6:18 174:242
7. Assindia Cardinals 12 3:21 122:246
         
 

Süd

     
1. Weinheim Longhorns 14 24:4 511:125
2. Wiesbaden Phantoms 14 24:4 385:167
3. Plattling Black Hawks 14 18:10 363:296
4. Franken Knights 14 16:12 351:200
5. Kirchdorf Wildcats 14 16:12 258:248
6. Hanau Hornets 14 8:20 204:429
7. Königsbrunn Ants 14 6:22 135:348
8. Jena Hanfrieds 14 0:28 137:531